Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

The Data Conference

21 Σεπ. 2017,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Βασιζόμενο στην ανάγκη αξιοποίησης των δεδομένων από τις επιχειρήσεις, και τη μετατροπή τους σε χρήσιμη πληροφορία για όλα τα functions της επιχείρησης, το Analytics Forum στοχεύει να αναδείξει την επόμενη διάσταση και σημασία της Επιχειρηματικής Ευφυΐας στη σύγχρονη εποχή.

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications