Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

IMPACT BITE (Business IT Excellence) Awards 2017 Ceremony

Ιούν. 2017,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα βραβεία-θεσμός του Business Technology, IMPACT BITE (Business IT Excellence) Awards, στοχεύουν για έκτη χρονιά να αναδείξουν τους οργανισμούς που αξιοποιούν τις ΤΠΕ με καινοτόμους τρόπους προκειμένου να προσφέρουν επιχειρηματική αξία, είτε δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είτε βελτιστοποιώντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες, είτε δημιουργώντας τα θεμέλια για ανάπτυξη, είτε βελτιώνοντας τις σχέσεις με τους πελάτες.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.businessitawards.gr

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications