Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Pricing & Reimbursement Conference

30 Ιούν. 2016,Divani Caravel Hotel

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά από τη Boussias Communications & το Health Daily, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό forum για τις πολιτικές υγείας στη χώρα μας. Θα επικεντρωθεί στο σύστημα τιμολόγησης - αποζημίωσης, στις εξελίξεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στους τρόπους μείωσης της υγειονομικής και φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ παράλληλα θα φέρει στην επικαιρότητα το ρόλο διαφόρων μεθόδων αποζημίωσης στη βελτίωση αποδοτικότητας της δαπάνης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://pricingconference.boussiasconferences.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications