Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Public Affairs Forum

15 Απρ. 2016,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Γιατί η επένδυση σε δομημένες ενέργειες Public Affairs οφείλει σήμερα να είναι προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα; Σήμερα, επιχειρείται στη χώρα μας το πιο φιλόδοξο ίσως project δραστικής αλλαγής του κανονιστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήσεις και κοινωνία των πολιτών έρχονται σε διαβούλευση με τους διαμορφωτές της πολιτικής, με στόχο την ανάπτυξη ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία της χώρας και το πεδίο δράσης των επιχειρήσεων. Ποια είναι όμως τα μοντέλα και εργαλεία των influence campaigns στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρώπης; Πως διασφαλίζεται η δυνατότητα εκπροσώπησης όλων των ενδιαφερομένων πλευρών και η διαφάνεια στη διαδικασία του διαλόγου; Ποιές είναι οι καλές πρακτικές εκπροσώπησης συμφερόντων και αποτελεσματικής επιρροής; Ποιός ο ρόλος των εταιρειών επικοινωνίας; Περισσότερο επίκαιρη από ποτέ, η σύγχρονη λειτουργία των Public Affairs τίθεται στο επίκεντρο του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://publicaffairs.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications