Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Cancer Policy & Economics Conference

8 Μάρ. 2016,Divani Caravel Hotel

Σκοπός του συνεδρίου είναι να εξεταστεί το θέμα του καρκίνου από την πολιτική και οικονομική σκοπιά. Ο αντίκτυπος που έχει η συγκεκριμένη ασθένεια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οικονομικό φορτίο που βαρύνει τόσο το σύστημα, όσο και τους ασθενείς. Παράλληλα, θα αναλυθούν από Έλληνες και ξένους ομιλητές θέματα όπως η σημασία τη πρόληψης και της κατάλληλης θεραπείας, η πρόσβαση των ασθενών, η επιρροή που έχει η ασθένεις στην επαγγελματική ζωή των ασθενών κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://cancerconference.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications