Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

Νοσοκομειακό Φάρμακο

23 Φεβ. 2016,Divani Caravel Hotel

Το συνέδριο για το Νοσοκομειακό Φάρμακο, το οποίο διοργανώνει το Health Daily και η Boussias Communications, αποτελεί ένα βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://hospitalmedicine.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications