Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

Brand Advocacy Conference

21 Δεκ. 2015,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Το Marketing Week διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνέδριο αποκλειστικά για το Brand Advocacy, στις 21 Δεκεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza. Στο συνέδριο θα αναλυθούν τα διαφορετικά στάδια του Βrand Αdvocacy: Οι ενέργειες που γίνονται από τα agencies σε συνεργασία με τα brands και έχουν ως στόχο την κινητοποίηση των καταναλωτών, οι ενέργειες που κάνουν τα Brands για να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες advocates και για να αποκτήσουν νέους και η μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Brand Advocacy. Παράλληλα θα εξεταστεί ο ρόλος των σύγχρονων μέσων, ως καναλιών διάδοσης του word of mouth και η σημασία του Experiential Marketing.

Περισσότερες πληροφορίες: http://brandadvocacy.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications