Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Αυτοκίνηση & Εναλλακτική Προοπτική

17 Φεβ. 2016,Divani Caravel Hotel

Το Συνέδριο εξετάζει την ολοένα και αυξανόμενη τάση κατά την οποία η διεύρυνση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και η διερεύνηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων κινητικότητας συνθέτουν μια εναλλακτική προοπτική στην αυτοκίνηση, η οποία απαιτεί μεν την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, την ανάπτυξη δικτύου τεχνικής υποστήριξης και την κατάρτιση του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού, δημιουργεί δε πρόσθετα περιβαλλοντικά, οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη, καθώς και ένα άριστο πεδίο ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας, παρέχοντας σημαντικές διεξόδους στο πλούσιο και σημαντικό επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://autokinisiconference.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications