Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

ShipIT Conference

Ένα Συνέδριο για τις βέλτιστες πρακτικές στο Management των ναυτιλιακών και εφοπλιστικών εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://shipit.boussiasconferences.gr

Σχετικά συνέδρια

28 Σεπ. 2020
26 Σεπ. 2019
26 Σεπ. 2018
27 Σεπ. 2017
29 Σεπ. 2016
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications