Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

ShipIT Conference

Ένα Συνέδριο για τις βέλτιστες πρακτικές στο Management των ναυτιλιακών και εφοπλιστικών εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://shipit.boussiasconferences.gr

Σχετικά συνέδρια

26 Σεπ. 2018
27 Σεπ. 2017
29 Σεπ. 2016
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications