Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

Health & Safety Awards 2015 Ceremony

29 Σεπ. 2015,Hotel Grande Bretagne

Τα Health & Safety Awards 2015 έρχονται για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και τις κορυφαίες πρακτικές στη διαχείριση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hsawards.gr/

Σχετικά συνέδρια

30 Σεπ. 2014
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications