Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

Personalized Medicine

6 Οκτ. 2016,Divani Caravel Hotel

Κεντρικός στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση και υιοθέτηση της εξατομικευμένης θεραπείας προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας αλλά και η δημιουργία συναίνεσης μεταξύ των φορέων για την προώθηση κοινών στόχων. Παράλληλα, μέσω των διακεκριμένων ομιλητών θα αναδειχθούν τα νέα πεδία στοχευμένης θεραπείας, οι προκλήσεις και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή των πεδίων αυτών σε οικονομικό και κλινικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://personalizedmedicine.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications