Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Personalized Medicine

6 Οκτ. 2016,Divani Caravel Hotel

Κεντρικός στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση και υιοθέτηση της εξατομικευμένης θεραπείας προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας αλλά και η δημιουργία συναίνεσης μεταξύ των φορέων για την προώθηση κοινών στόχων. Παράλληλα, μέσω των διακεκριμένων ομιλητών θα αναδειχθούν τα νέα πεδία στοχευμένης θεραπείας, οι προκλήσεις και οι αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή των πεδίων αυτών σε οικονομικό και κλινικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://personalizedmedicine.boussiasconferences.gr/

Προσεχή συνέδρια του Health Daily

16 Απρ. 2019
Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications