Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

IT Directors Forum '08

10 Οκτ. 2008,Sofitel Athens Airport

Στο συνέδριο, που αποτελεί θεσμό για την Επιχειρησιακή Πληροφορική, διακεκριμένοι διεθνείς και Έλληνες ομιλητές φέρνουν μοναδικές εμπειρίες και γνώσεις με απτά παραδείγματα αξιοποίησης της καινοτομίας από τη Διεύθυνση ΙΤ, που ανοίγουν νέες διαστάσεις στη σκέψη και την επιχειρησιακή αντίληψη της Πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την εγγραφή σας, επισκεφθείτε το www.itdirectorsforum.gr

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.itdirectorsforum.gr

Σχετικά συνέδρια

23 Οκτ. 2019
30 Οκτ. 2018
12 Οκτ. 2017
13 Οκτ. 2016
22 Οκτ. 2015
23 Οκτ. 2014
23 Οκτ. 2013
22 Οκτ. 2012
10 Οκτ. 2011
7 Οκτ. 2010
15 Οκτ. 2009
5 Οκτ. 2007
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications