Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Mental Health Conference

26 Μαι. 2015,Divani Caravel Hotel

Οι ψυχικές παθήσεις αποτελούν τη μεγάλη πρόκληση για τα συστήματα υγείας παγκοσμίως αφού μέχρι το 2030 θα κατατάσσονται διεθνώς στην πρώτη θέση σε σχέση με το φορτίο της νόσου. Στην Ελλάδα, η έντονη οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά τον τομέα της ψυχικής υγείας δημιουργώντας αναντιστοιχία ανάμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες των πασχόντων και στις υπηρεσίες που τους προσφέρονται. Το Συνέδριο επιδιώκει να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της Πολιτείας, των φορέων υγείας και των ασθενών τα θέματα της ψυχικής υγείας, με στόχο την υιοθέτηση ολοκληρωμένων στρατηγικών για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των ψυχικών νοσημάτων, την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών, την αποτροπή του στιγματισμού και την επανένταξη τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://mentalhealthconference.boussiasconferences.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications