Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Hellenic Responsible Business Awards 2015

15 Σεπ. 2015,Balux Prive

Η Boussias Communications και η έκδοση Marketing Week, για πρώτη φορά διοργανώνουν τα Responsible Business Awards, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις συνεργασίες πίσω από τη δέσμευση των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων και Φορέων της χώρας μας στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.responsiblebusiness.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications