Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

3o Smart Cities Conference

22 Απρ. 2015,Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Η 3η διοργάνωση του Smart Cities Conference πλησιάζει και πρόκειται να αποτελέσει για ακόμη μια χρονιά τη δυναμική ετήσια συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη «έξυπνων» και βιώσιμων πόλεων. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και projects από πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, καινοτομίες και τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την αστική και κοινωνική ανάπτυξη. Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον απαιτεί πλέον αλλαγή νοοτροπίας των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών αλλά και των πολιτών, ώστε να γίνει εφικτή η βελτίωση της ζωής στις πόλεις, η οικονομική ανάπτυξη και η αειφορία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://smartcitiesconference.boussiasconferences.gr

Σχετικά συνέδρια

13 Μάρ. 2019
14 Μάρ. 2017
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications