Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Energy Commodities conference 2014

31 Οκτ. 2014,Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα

Η συζήτηση για την δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας στην ελληνική αγορά είναι περισσότεροεπίκαιρη από ποτέ, συγκεντρώνοντας όχι μόνο το ελληνικό αλλά και το διεθνές ενδιαφέρον. Οι κοινοτικές Οδηγίες του 2009 (Οδηγία 2009/72/ΕΚ, «EUTargetModel»), καθώς και η ανάγκη εξέλιξης του σημερινού συστήματος συναλλαγών δημιουργεί το πλαίσιο για τη δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας, που θα επιτρέψει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ανεξάρτητων παραγωγών, εμπόρων και καταναλωτών και θα διαμορφώσει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειαςχωρίς στρεβλώσεις ,σε ανταγωνιστικά, με την Ευρώπη, επίπεδα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://energycommodities.boussiasconferences.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications