Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

10th Maintenance Forum

9 Οκτ. 2014,Αθήνα

Το Maintenance Forum φέτος μπαίνει στη δεύτερη δεκαετία δυναμικής παρουσίας στα δρώμενα του Asset Management, έχοντας ήδη συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη του ρόλου της συντήρησης. Δεκάδες επιχειρήσεις κάθε χρόνο αντλούν γνώσεις και κατευθύνσεις για τη χάραξη της δικής τους στρατηγικής και την εναρμόνισή τους με τις διεθνείς πρακτικές. Στο 10th Maintenance Forum το κέντρο βάρους πέφτει στο Total Productive Maintenance (TPM), με σκοπό να κινήσει για ακόμα μία φορά τον τροχό προς τη βιώσιμη και ανταγωνιστική οργάνωση των τεχνικών τμημάτων. Βασικός στόχος του Forum είναι να υπογραμμίσει και να καταδείξει τη σημασία της συντήρησης στην αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά και της οργάνωσης & συντήρησης των κτηρίων συνολικά.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.maintenance-forum.eu/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications