Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Θεραπευτική Συμμαχία I

28 Μαι. 2014,Crown Plaza, Athens City centre

Η σχέση ιατρού - ασθενή στο επίκεντρο της Υγείας. Η Θεραπευτική Συμμαχία είναι μία εκπαιδευτική δράση προς τους επαγγελματίες υγείας, με στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους ιατρούς και τους ασθενείς, μέσω της καλύτερης κατανόησης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης επίκαιρων και αμοιβαίων αναγκών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://therapeuticalliance.boussiasconferences.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications