Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης

21 Απρ. 2015,ΟΤΕΑcademy

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης θα αναδείξει τη σημασία και το ρόλο της εν λόγω τεχνολογίας στα μεγάλα ενεργειακά έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται, στα ναυτιλιακά και λιμενικά έργα, καθώς και στον νευραλγικό τομέα της συντήρησης. Στόχος της ετήσιας συνάντησης του κλάδου είναι η ενημέρωση για νέες τάσεις, τεχνολογίες, πρακτικές και προοπτικές, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διεθνούς διαδικτύωσης, ενίσχυση της εξωστρέφειας, δημιουργία συνεργειών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://weldingconference.boussiasconferences.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications