Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Transport & Logistics Awards 2014

31 Μάρ. 2014,Αθήνα

Τα Transport & Logistics Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν έργα και πρωτοβουλίες στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διακρίνονται εταιρείες και οργανισμοί του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα για τις βέλτιστες πρακτικές και την αριστεία τους στο σημαντικό αυτό κλάδο για την Εθνική Οικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tlawards.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications