Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Facilities Management Awards 2014

5 Μαι. 2014

Τα Facilities Management Awards 2014 είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση εγκαταστάσεων και μέσων, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών.

Ημερομηνία Υποβολής των Υποψηφιοτήτων: 14 Μαρτίου 2014
Τελετή Απονομής Βραβείων: 5 Μαΐου 2014

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.fmawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications