Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Investing in Energy 2014

13 Ιαν. 2014,Hotel Grande Bretagne

Στο 3ο Στρατηγικό Συνέδριο Investing in Energy εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των πολιτικών χώρων, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες τοποθετούνται επί των ραγδαίων εξελίξεων στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας, στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και στη γεωπολιτική και γεωοικονομία των κοιτασμάτων και αγωγών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες ορίζουν το νέο πλαίσιο ευκαιριών και επενδύσεων. Στόχος του συνεδρίου είναι να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Ενέργειας και ειδικότερα αυτές των υδρογοναναθράκων και των νέων ενεργειακών υποδομών, να διερευνήσει την γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία τους, να καταδείξει τις ευκαιρίες συνεργασίας και το όφελος που συνεπάγονται, και να καταγράψει τις θέσεις των εταίρων της αγοράς, προκειμένου ενισχυθεί η θέση της χώρας και να προσφερθεί αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια στους καταναλωτές.

Περισσότερες πληροφορίες: http://investinginenergy.boussiasconferences.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications