Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Occupational Health & Safety Conference

24 Οκτ. 2013,Radisson Blu Park Hotel, Αθήνα

Με επίκεντρο τον ευρύ και πολυδιάστατο κλάδο της ενέργειας, δεδομένης της αυξημένης επικινδυνότητας και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που ενέχει, το Occupational Health & Safety Conference έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο αποτελεσματικών πρακτικών που εφαρμόζονται από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, με στόχο τη διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας. Μέσω στοχευμένων εταιρικών case studies θα επικοινωνηθούν βέλτιστες πρακτικές και συνακόλουθα οφέλη, ενώ experts του κλάδου θα προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες στη διάθεση της εν λόγω επιχειρηματικής κοινότητας. Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί σε πλοηγό των ενεργειακών επιχειρήσεων στην αέναη προσπάθεια που καταβάλλουν προκειμένου να φτάσουν σε μηδέν ατυχήματα και εργασιακές ασθένειες.

Περισσότερες πληροφορίες: http://healthandsafetyconference.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications