Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση Υψηλού Κινδύνου

3 Οκτ. 2013,Ίδρυμα Ευγενίδου

Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφη΅ερίδες και το διαδίκτυο αποτελούν την κύρια πηγή ενη΅έρωσης για τα περισσότερα θέ΅ατα, ΅εταδίδουν πληροφορίες, επηρεάζουν το επίπεδο κατανόησης ενός θέ΅ατος, αντανακλούν τις απόψεις του κοινού, λειτουργούν ως φορέας δια΅όρφωσης πολιτισ΅ού, θέτουν την πολιτική και δη΅όσια ατζέντα, επηρεάζουν στάσεις, κινητοποιούν συ΅περιφορές και συνδια΅ορφώνουν αυτό που οι άνθρωποι αντιλα΅βάνονται ως κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική προτεραιότητα. Στόχος του συνεδρίου είναι να συ΅βάλει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου κατανόησης της σχέσης και της αλληλεπίδρασης των ΅έσων ΅αζικής ενη΅έρωσης, των επιστη΅όνων και της κοινωνίας σε θέ΅ατα που άπτονται στη δια΅όρφωση της νέας συλλογικής συνείδησης για τον κίνδυνο και τη δη΅όσια υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες: http://mediaandhealth.boussiasconferences.gr/

Προσεχή συνέδρια του Health Daily

16 Απρ. 2019
Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications