Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική

28 Ιούν. 2013,Hotel Grande Bretagne

Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και η Boussias Communications διοργανώνουν το 2ο Στρατηγικό Συνέδριο: Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική 2013. Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες παρουσιάζουν προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, επενδυτικές στρατηγικές με εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα αξίας και τρόπους σύγχρονου επιχειρείν, με προσανατολισμό αναπτυξιακής προοπτικής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.growthprospectforum.gr

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications