Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

Εξατομικευμένη θεραπεία & Καινοτομία I

31 Οκτ. 2013,Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

Η ημερίδα συντελεί στην συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων με την εξατομικευμένη θεραπεία επαγγελματιών προκειμένου να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις-κλειδιά όπου η ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο θεωρείται αναγκαία προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξατομικευμένης θεραπείας στη χώρα μας, καθώς και για την καλύτερη απορρόφησή της από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://personalizedmedicine.boussiasconferences.gr/

Σχετικά συνέδρια

6 Οκτ. 2016
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications