Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Business IT Excellence (BITE) Awards 2013

10 Ιούλ. 2013,Αθήνα

Για 2η χρονιά, το περιοδικό netweek της Boussias Communications και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ELTRUN, του Οικονο΅ικού Πανεπιστη΅ίου Αθηνών, διοργανώνουν τα Business IT Excellence Awards 2013. Τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις επιτυχη΅ένες και καινοτό΅ες πρακτικές και στρατηγικές αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, καθώς και τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.businessitawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications