Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Environmental Awards 2013

18 Δεκ. 2012,Athenaeum InterContinental

Τα Environmental Awards είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης Διαδικασιών και Πρωτοβουλιών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα βραβεία απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσεις - Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες για την αποτελεσματική εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή διαχείριση των υγρών ή στερεών αποβλήτων, που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τη λειτουργία τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.environmentalawards.gr/

Σχετικά άρθρα

Προσεχή συνέδρια του Plant

12 Οκτ. 2018
17 Οκτ. 2018
Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Plant

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications