Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Environmental Awards 2013

18 Δεκ. 2012,Athenaeum InterContinental

Τα Environmental Awards είναι τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης Διαδικασιών και Πρωτοβουλιών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα βραβεία απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσεις - Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες για την αποτελεσματική εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή διαχείριση των υγρών ή στερεών αποβλήτων, που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τη λειτουργία τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.environmentalawards.gr/

Σχετικά συνέδρια

20 Δεκ. 2016
17 Δεκ. 2014
18 Δεκ. 2013

Σχετικά άρθρα

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications