Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης

11 Οκτ. 2012,Αμφιθέατρο OTEAcademy

Η τεχνολογία της συγκόλλησης είναι θεμελιώδους σημασίας για τον κλάδο της βιομηχανίας, των υποδομών και των κατασκευών, καθώς η εφαρμογή της έχει επεκταθεί στους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας, από τις μεταλλικές κατασκευές, τη ναυπηγική και τις εφαρμογές ανοικτής θάλασσας, στην αεροναυπηγική, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και τα μεγάλα έργα υποδομών.

Καθώς οι αγορές τροποποιούνται σε μέγεθος και απαιτήσεις, στόχος του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Συγκόλλησης είναι να αποτελέσει μία πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διεθνούς διαδικτύωσης μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών, εκπροσώπων θεσμικών φορέων και επιστημόνων από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Επιπλέον, θα προβληθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή δραστηριότητες, σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων και πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://weldingconference.boussiasconferences.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications