Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018

2nd TV Conference

11 Νοε. 2011,Divani Caravel Hotel

To TV Conference θα εξετάσει το παρον και το μέλλον της Τηλεόρασης, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο'. Συγκεκριμένα, θα εστιάσει τις εργασίες του σε τρείς άξονες : στην σημερινή πραγματικότητα, στις επερχόμενες αγορές όπως αυτές διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και στις προτιμήσεις και νέες απαιτήσεις των διαφημιζομένων.

Το συνέδριο θα επικεντρωθεί τόσο σε ζητήματα προιόντος και συμπεριφοράς χρηστών-τηλεθατών όσο και στην πλευρά των (διαφημιστικών και άλλων) εσόδων και των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Απευθύνεται σε ανώτατα/ανώτερα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών (ή, ευρύτερα, παρόχων τηλεοπτικού περιεχομένου, σε συνεργάτες του κλάδου και σε διαφημιζόμενους / διαφημιστές.

Περισσότερες πληροφορίες: http://tvconference.boussiasconferences.gr

Διεθνείς ομιλητές

Stephen Dove
Stephen Dove Chief Digital Officer, Prisa TV
Doug Scott
Doug Scott Πρόεδρος, Ogilvy Entertainment
Virginia Mouseler
Virginia Mouseler Managing Director, WIT
Stefan   Kiwit
Stefan Kiwit Managing Partner, Exit-Media
Kian Kormi
Kian Kormi VP Commercial Operations, Mirriad
Jorge Papanicolau
Jorge Papanicolau Cross-Platform TV Audience Measurement – International, The Nielsen Company
Alberto  Sigismondi
Alberto Sigismondi DTT Director, Mediaset

Σχετικά συνέδρια

17 Νοε. 2017
27 Νοε. 2015
29 Νοε. 2013
12 Νοε. 2010
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications