Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

2nd Internal Audit Conference

30 Σεπ. 2011,Αμφιθέατρο OTEAcademy

Tο 2nd Internal Audit Conference δίνει έμφαση στις στρατηγικές σχέσεις του εσωτερικού ελέγχου με την ανώτερη διοίκηση της εταιρείας, το Audit Committee, τις εξωτερικές ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, διερευνά τα καίρια θέματα του σωστού risk assesement, της εφαρμογής του κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και των συνεργιών μεταξύ εσωτερικού ελέγχου και εξωτερικών ελεγκτών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://internalaudit.boussiasconferences.gr

Διεθνείς ομιλητές

Mike  Bechara
Mike Bechara Audit specialist
Sarah   Blackburn
Sarah Blackburn Πρώην πρόεδρος του Institute of Internal Auditors-UK and Ireland
Gerrit   Sarens
Gerrit Sarens Associate Professor in Audit and Management Accounting, Louvain School of Management

Σχετικά συνέδρια

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications