Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

2nd Project Management Congress

29 Νοε. 2007,Κέντρο Τεχνών ACS

Οι διεθνείς τάσεις, οι εθνικές εξελίξεις αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών από τους ειδικούς παρουσιάζονται σε ένα μοναδικό συνέδριο για ό,τι αφορά τον τομέα της Διοίκησης Έργων. Κεντρικός ομιλητής ο Dr. Harold Kerzner, διάσημος συγγραφέας και διεθνής αυθεντία του Project Management, θα βρίσκεται στο συνέδριο για μια διαφωτιστική 3ωρη παρουσίαση. Μαζί του ο Alexander Matthey, ειδικός σύμβουλος και εκπαιδευτής Διοίκησης Έργων, αλλά και Managing Director της 3PM Experts Sàrl. Το συνέδριο πραγματοποιείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Έργων σε συνεργασία με την Boussias Communications.
Η παρακολούθηση του Project Management Congress εξασφαλίζει σε όλους τους πιστοποιημένους PMPs, 8 PDUs.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications