Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

HTA Conference 2021

23 Μάρ. 2021,Live Online & Interactive
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

“Priorities and Challenges in Turbulent Times”
Πρόκειται για το σημαντικότερο ετήσιο event για τον χώρο της Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα. Τα θέματά του περιλαμβάνουν τις διάφορες μεθόδους και πρότυπα ΗΤΑ στις χώρες της ΕΕ, την κατανόηση του ιδανικού μοντέλου ΗΤΑ, τις διαδικασίες του HTA στην Ελλάδα, τον ρόλο της επιτροπής διαπραγμάτευσης, τους τρόπους καθορισμού των πιθανών κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και τις λύσεις στα πιο συνηθισμένα προβλήματα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.htaconference.gr/

Σχετικά συνέδρια

21 Ιαν. 2019
17 Απρ. 2018
7 Φεβ. 2017
5 Νοε. 2015
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications