Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021

Wood Awards 2020 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

27 Νοε. 2020

Τα Wood Awards έρχονται για να αναδείξουν την αριστεία στον κατασκευαστικό κλάδο, επιβραβεύοντας καινοτόμα και αισθητικά άρτια έργα με δομικό υλικό το ξύλο, στο σύνολο ή μέρος της κατασκευής, προηγμένες τεχνολογίες που αξιοποιήθηκαν αλλά και «πράσινες» διαδικασίες στην επεξεργασία και χρήση του υλικού.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.woodawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications