Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

Interiors Awards 2021 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

4 Δεκ. 2020
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα «Interiors Awards» απευθύνονται σε όσους υλοποιούν έργα αρχιτεκτονικής και διακόσμησης εσωτερικών χώρων, τα οποία ξεχωρίζουν για το υψηλό τους επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα όσο και την εξυπηρέτηση των αναγκών που καλούνται να καλύψουν σε διαφορετικούς τομείς. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν προς αξιολόγηση από τη κριτική επιτροπή των βραβείων επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα έργα και συγκεκριμένα: αρχιτεκτονικά γραφεία, σχεδιαστές και διακοσμητές εσωτερικών χώρων, μελετητές, εμπορικές επιχειρήσεις κ.λπ.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications