Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Cyprus Healthcare Business Awards 2020 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Η Boussias Communications, με την ευγενική υποστήριξη του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ, διοργανώνουν για πρώτη φορά τα Cyprus Healthcare Business Awards. Tα βραβεία αναδεικνύουν και επιβραβεύουν την επιστημονική και την επιχειρηματική αριστεία, τις βέλτιστες πρακτικές, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή, τις καινοτόμες πρακτικές e-health, τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και τις αναπτυξιακές ενέργειες σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.healthcareawardscy.com/

Προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Health Daily

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications