Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

IT Directors Forum '07

5 Οκτ. 2007,Sofitel Athens Airport

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.itdirectorsforum.gr

Σχετικά συνέδρια

23 Οκτ. 2019
30 Οκτ. 2018
12 Οκτ. 2017
13 Οκτ. 2016
22 Οκτ. 2015
23 Οκτ. 2014
23 Οκτ. 2013
22 Οκτ. 2012
10 Οκτ. 2011
7 Οκτ. 2010
15 Οκτ. 2009
10 Οκτ. 2008
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications