Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

Energy Efficiency Conference 2020

9 Ιούλ. 2020,Hybrid

Στο καθιερωμένο πλέον συνέδριο για την ενεργειακή απόδοση σε κτιριακά συγκροτήματα, λιανεμπόριο και βιομηχανία, το Energy Efficiency Conference, αναδεικνύονται καινοτόμες πρακτικές, υπηρεσίες και προϊόντα που αποσκοπούν στη βέλτιστη/αποδοτική διαχείριση ενέργειας και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.energyefficiencyconference.gr/

Σχετικά συνέδρια

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications