Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Commercial Property Awards 2020 - Ceremony

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Τα βραβεία «Commercial Property Awards 2020» αναγνωρίζουν την αριστεία στη δόμηση κτηρίων για εμπορική χρήση και παρουσιάζουν πρωτοποριακές & καινοτόμες λύσεις στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, με γνώμονα την ποιότητα. Απευθύνονται σε όλους όσοι εμπλέκονται με τη μελέτη, την κατασκευή, την ιδιοκτησία & την πώληση εμπορικών κτηρίων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.commercialpropertyawards.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications