Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Νοσοκομείο, Φάρμακο και Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός 2020

24 Ιούν. 2020,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το συνέδριο αποτελεί ένα βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον χώρο του συστήματος υγείας, μέσα από το οποίο μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα αξιοποιήσιμα από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications