Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Food Waste Retail

26 Μαι. 2020,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το θέμα της σπατάλης τροφίμων αφορά όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας στο κομμάτι της διατροφής. Από την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή, τα καταστήματα λιανικής μέχρι και την κατανάλωση. Ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα σήμερα για τις επιχειρήσεις, αφού έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση εκπομπών CO2, τη διαχείριση του νερού, την οικονομική βιωσιμότητα και την αειφορία τους. Το συνέδριο πρόκειται να αναδείξει καινοτόμες λύσεις προς την κατεύθυνση της μείωσης της σπατάλης τροφίμων.

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications