Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Project Management Conference '20

2 Ιούν. 2020,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Οι διεθνείς τάσεις, οι εθνικές εξελίξεις αλλά και η ανταλλαγή εμπειριών παρουσιάζονται σε ένα συνέδριο για ό,τι αφορά τον τομέα της Διοίκησης Έργων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.pmconference.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications