Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

The Future of Healthcare in Greece 2020

2 Ιούν. 2020,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

H Boussias Communications διοργανώνει το Συνέδριο για το μέλλον του ελληνικού συστήματος Υγείας, που συσπειρώνει όλους τους key shareholders της Υγείας από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.healthcareconference.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications