Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

IT Infrastructure & Cloud Conference

4 Ιούν. 2020,Αθήνα
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Είναι ένα συνέδριο αφιερωμένο στις πρακτικές και τεχνολογίες που διατηρούν τη διαθεσιμότητα και το uptime για τις υπηρεσίες και την υπολογιστική ισχύ που έχει ανάγκη μια επιχείρηση. ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα που οι επιχειρήσεις απαιούν ταχύτατες προσαρμογές στην αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.itinfraopscloud.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications