Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Quo Vadis AI Conference 2020

21 Φεβ. 2020,Divani Caravel Hotel

Το συνέδριο πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του European Public Law Organization και αποτελεί το πρώτο υψηλού επιπέδου forum διεπιστημονικού διαλόγου για το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο πλαίσιο του θα ανταλλάξουν απόψεις ειδικοί στο δίκαιο, στην «ψηφιακή ηθική», τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, παράγοντες της αγοράς αλλά και εκπρόσωποι των φορέων που διαμορφώνουν τις πολιτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.aiconference.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications