Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Aviation Conference

26 Φεβ. 2020,Sofitel Athens Airport
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το συνέδριο αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των έξυπνων αεροδρομίων, τα οποία γίνονται καταλύτες στην οικονομική ανάπτυξη, παρουσιάζει το μέλλον των αερομεταφορών, έξυπνους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τη βιωσιμότητα στα κτίρια των αεροδρομίων.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.aviationconference.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications