Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020

Plastics Conference

12 Φεβ. 2020,Αμφιθέατρο OTEAcademy
Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Το Plastics Conference 2020 παρουσιάζει την επόμενη ημέρα στον ήδη ανεπτυγμένο κλάδο των πλαστικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, βάσει του νέου καθεστώτος, όπως διαμορφώνεται από τις Κοινοτικές Οδηγίες για τον περιορισμό της χρήσης του πλαστικού.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.plasticsconference.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications