Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

IT Service Management Conference '20

28 Ιαν. 2020,TZAFERI 16

Σε συνεργασία με το σύνδεσμο itSMF Hellas, παρουσιάζουμε ένα συνέδριο αφιερωμένο στην ευθυγράμμιση του ΙΤ με το business, μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και διακυβέρνησης Πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.seeitsmc.gr/

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications