Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Cyprus Responsible Business Awards 2019 - Ceremony

10 Οκτ. 2019,Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου

Παρευρεθείτε στη μεγάλη βραδιά των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων για να χειροκροτήσετε τις ιδέες και τις συνεργασίες κάθε Επιχείρησης, η οποία δεσμεύεται στις αρχές της αειφορίας, της εταιρικής υπευθυνότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.responsiblebusinesscy.com

Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications