Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Insurance Business Awards 2017 - Υποβολή υποψηφιοτήτων

Add to Calendar: Outlook, Google Calendar

Tα Insurance Business Awards διοργανώνονται για πρώτη φορά, με την αιγίδα της ΕΑΕΕ και την υποστήριξη του ΣΕΒ, και στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις βέλτιστες πρακτικές, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, τις καινοτόμες δράσεις και την κοινωνική προσφορά των ασφαλιστικών οργανισμών. Οι σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και την απασχόληση και αναδεικνύουν την εικόνα ενός κλάδου δυναμικού, πρωτοπόρου και αξιόπιστου. Οι καλές πρακτικές σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αξίζει να αναγνωριστούν και να ενθαρρυνθούν για να αποτελέσουν έμπνευση και οδηγό για τη μελλοντική ανάπτυξη τους. Τα βραβεία απευθύνονται σε όλο το φάσμα επιχειρήσεων της ασφαλιστικής αγοράς και των συνεργατών τους.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.insuranceawards.gr

Προσεχή συνέδρια του Banker's Review

Δείτε όλα τα προσεχή συνέδρια του Banker's Review

Δήλωση συμμετοχής : Δήλωση συμμετοχής Παρουσιάσεις ομιλητών : Παρουσιάσεις ομιλητών Broadcast On Demand : Broadcast On Demand Live Broadcasting : Live Broadcasting

Διεθνείς ομιλητές
Πρόσφατα άρθρα για τα συνέδρια της Boussias Communications